Otázky a odpovědi

Co je aktivní snění?

Aktivní snění je pojem, který zavedl australský spisovatel, šaman a snivec Robert Moss. Je to způsob práce se sny, který v sobě zahrnuje sdílení snů, techniku vrácení se do snu, skupinové snění a práce se smysluplnými náhodami – synchronicitou. Je to spojení moderních technik a technik z tradičních kultur. Cílem aktivního snění je umožnit lidem vstoupit do smysluplného kontaktu se sny, intuicí a vnitřním vedením a zvrátit stav snové letargie, amnézie, deprese a nedostatku smyslu, který jak se zdá, bez povšimnutí vládne naší civilizaci.

Jak můžu pracovat se sny, když žádné nemám?

Všichni mají 5 – 6 snů každou noc. Když lidé říkají, že sny nemají, tak tím říkají, že si je nepamatují. Důvody můžou být různé. Jeden z důvodů může být, že se sny nic neděláme. Někdy si lidé sny pamatovat nechtějí, protože je traumatizují. Já osobně miluji noční můry, protože čím větší hrůza, tím větší potenciál s sebou nese. Sny které do mého života přinášejí nejvíce síly a pochopení a nejzajímavější cesty vpřed.

Irokézové říkají, že pokud si sny nepamatujete, tak díky nějaké traumatizující události odešla část vaší duše, která sní. Cílem aktivního snění je také ukázat snivcům, jak objevit a přivézt zpět všechny naše části a energie, které jsme někde zanechali, a které dosud někde samostatně existují, třeba s bývalým partnerem, někde v dálavách minulosti na dětském hřišti, při nějaké ztrátě, tíživé rozhodnutí nebo kdekoliv v těžkých úsecích stezky našeho života.

Pro jakoukoliv práci se sny je dobré si je pamatovat a zapisovat.

Jaký je rozdíl mezi lucidním sněním a aktivním sněním?

Tyto způsoby chápání snění a jejich potenciálu si vůbec neodporují, ale můžou se lišit technikami, které používají. Lucidní snění je snění, kdy jde o to, že ve snu víte, že zrovna zažíváte sen. To snícímu umožňuje ve snu provádět věci, které ve fyzické realitě dělat nelze. Abychom toho dosáhli, během dne provádíme kontrolu reality a učíme se rozpoznávat kdy se pohybujeme ve snu a kdy ne. Může to znít velmi jednoduše, protože každý přece ví, kdy se nachází ve fyzické realitě:). Existuje spousta technik, jak lucidního snu dosáhnout. Můžu doporučit práce průkopníka lucidního snění prof. Stephena LaBerge, nebo třeba současného učitele Charley Morley, který vychází z tibetského buddhismu.

Aktivní snění není primárně zaměřeno na kontrolu snu ale spíše na přenesení sdělení a energie snu do běžného života. Můžete zažívat sny lucidní, kdy víte, že sníte, ale zároveň si vážíte i moudrosti spontánních snů při kterých si to že sníte neuvědomujete. Podstatou aktivního snění jsou také úžasně účinné techniky, které se pokud vím ve světě lucidních snivců ještě nezabydlely právě proto, že pracují se spontánními sny, obrazy, ale i vzpomínkami jako je technika vrácení se do snu. Další klíčovou technikou je sdílení snů pomoci metody blesková práce se sny, nebo skupinové snění a práce se synchronicitou.

Lucidní a aktivní snění se dají provádět současně, není v nich žádný rozpor.

Dokáže šamanským způsobem cestovat každý?

Cestovat tímto způsobem umí všichni. Někomu to nejde hned. Pro cestování, když se chceme dozvědět něco nového, co ještě nevíme, je potřeba poprosit vnitřního skeptika, aby na chvíli odešel a vrátil se až později. Po cestě muže být prospěšné si s ním zážitek pěkně zkritizovat. Při samotné cestě to ale může vadit a odvádět pozornost. Je to jako ve škole, nebo třeba v kině, když se soustředíte na konverzaci s někým jiným a nemůžete přestat, tak zároveň většinou nevěnujete pozornost výuce, filmu, nebo cestě a najednou je konec. Toto je stejné, jen ten někdo je vlastně ve vás. Buben částečně pomáhá při přehlušení vnitřního dialogu, ale hlavní je se rozhodnout být

Dalším důvodem proč může být pro někoho obtížné se vydat na cestu je naše vizuální kultura. Jsme neustále bombardování obrazy zvenčí a lidé si tak nějak myslí, že je nutné se napojit na vnitřní vizuálno a když chceme mít vizi, tak musíme něco vidět. Jsou ale různé způsoby vnímání a je dobré se otevřít všem smyslům. Někdo je spíše zaměřen na slyšení, někdo může mít pocity „v kostech“, někdo prostě zažívá to, že ví.

Je šamanské cestování bezpečné?

Šamanské cestování je vlastně přepnutí mozku do hladiny theta. V této hladině se běžně pohybujeme ve spánku. Je to stav zvýšené imaginace, kreativity a zlepšené paměti. Z této hladiny není těžké se vynořit. Těžké spíš může být se do ní dostat vědomě. Proto se k tomu používá rytmus bubnu, který dokáže „přehlušit“ běžný myšlenkový nepořádek.

Je pravda, že v tomto stavu se dá cestovat na místa, která jsou nebezpečná. My ale na seminářích na taková místa cestovat nebudeme.

Musím se účastnit všech workshopů?

Ne není to třeba. Jednotlivé části na sebe nenavazují, ale je pravda, že čím více člověk cestuje šamanským způsobem, tím více rozvíjí svou schopnost tuto techniku používat.

Co si mám vzít na workshop?

1/ Psací potřeby, popř. pastelky – vždy je dobré zapisovat si své zážitky. Někdy se zdá, že jsou tak silné, že je není třeba zapisovat a budeme si je pamatovat navždy. Naše paměť většinou není dokonalá a i k těm nejsilnějším vzpomínkám se může ztratit přístup.

2/ Pohodlné oblečení, něco přes oči, např. šátek nebo spací masku, karimatku, deku. Pro cestování v hladině theta je důležité pohodlí. Někdo se rád uvolní v leže. Někdo má tendenci usnout a proto je lepší sedět. Po několika cestách člověk zjistí, co je pro něj nejlepší.

Jak může být workshop o snění praktický?

Snění není omezeno pouze na to co se děje v noci. Pomocí šamanského bubnu se můžeme dostat.

Můžu se nějak připravit na workshop?

Nejlepší přípravou je vést si snový deník. V ještě o něco více ideálním případě je také dobré vést záznamy o tom, co děláme a zažíváme ve dne.