dvanáct kadilaků od Warhola
Andy Warhol – Twelve Cadillacs, 1962

Auto je produkt konzumní společnosti masově vyráběný po statisících na montážních linkách. Přestože auta měří svou sílu v „koňské síle“ tak v jediné generaci nahradily naši závislost na koních. Henry Ford dále revolucionalizoval moderní společnost tak, že nahradil zakázkovou výrobu masivními výrobními linkami a prosazoval, aby v národním měřítku byly budovány čerpací stanice a dálnice, čímž vynalezl franšízový systém. Vytvořily se tak táhlé předměstí a díky Fordovým autům tyto oblasti mohly být syceny masovými produkty z korporací.

Vědomá i nevědomá část psyché zaznamenaly nesčetnými způsoby vliv automobilu. Auto má celosvětově devastující vliv na prostředí – globální oteplování, znečištění vzduchu, znečištění hlukem, narušení přirozených prostředí divoké zvěře, spotřeba ropy, dopravní zácpy, záchvaty vzteku a agrese spojené s řízením. V mnoha amerických předměstích byly před dlouhou dobou odstraněny chodníky, aby se mohly rozšířit cesty. Obrovské množství jednotlivců žije své životy mezi uzavřenými budovami a kontrolovaným, ostrovním prostorem jejich aut v nichž podnikají nájezdy na přírodu.

Auto je nicméně spojováno se svůdností, atraktivitou, mocí, rychlostí, agresivitou, „hnací silou.“ Do auta se projektují základní aspekty identity, nebo persony. To, že teenager obdrží klíče od auta muže představovat úspěch vývojového milníku, vnímanou schopnost nezávislosti, řízení se pravidly „cesty“, předvádění bystrosti a dobrých instinktů. Jung pozoruje, že sny odrážejí analogii mezi typem dopravního prostředku a způsobem jakým člověk žije svůj psychický život nebo se pohybuje dopředu v čase. Vysvětlení, které nám ve snu poskytuje auto může být velmi detailní. Například, pokud je snící pevně na sedadle řidiče. Jede v proudu dopravy nebo je s ním v konfliktu. Jestli se pohybuje se smyslem pro orientaci nebo bez něj. Jestli má pocit jistoty a správný vztah k mechanizmu auta, nebo jestli má obtíže s ovládáním brzdy, respektováním hranic, nebo manévrování na křižovatkách. Kdo je za volantem, pokud to není snící, může odhalit něco o řídící síle v psyché která jedná aby pomohla nebo odvrátila to, čeho chce dosáhnout psyché.

Auto, jedna z nejkýženějších spotřebitelských věci, je vyjádřením půvabu, přitažlivosti, úspěchu, jízdě v rychlém pruhu, toho, že se někdo dostane do cíle. Auta a to jak je řídíme mohou ztělesňovat jak individuální pohyb, tak i kolektivní hodnoty, kteréžto prochází změnami v tom jakým způsobem auto a řidič pobývají na cestě.

Přeloženo z: The Book of Symbols – Reflections on archetypal images, Taschen