Auto

Andy Warhol – Twelve Cadillacs, 1962 Auto je produkt konzumní společnosti masově vyráběný po statisících na montážních linkách. Přestože auta měří svou sílu v „koňské síle“ tak v jediné generaci nahradily naši závislost na koních. Henry Ford dále...
Jeskyně

Jeskyně

Jeskyně Přestože jsou některé jeskyně vytvořeny náhlými geologickými silami – kapsami vulkanického plynu, lávou, zemětřesenímí – je to velmi pomalé prosakování podzemní vody, které vytváří ledu podoblé stalaktity a věčný klid legendárních vápencových jeskyní...
Klíč

Klíč

Když Ježíš věděl, že brzy zemře předává svému učedníkovi Petrovi „klíče o Království nebeského“ (Matouš 16:19). V Peruginově velkolepém ztvárnění, Petrův výraz a velikost klíče, který svírá na hrudi sděluje váhu tohoto symbolického předání: blížící se smrt jeho mistra...
Kolo – dopravní prostředek

Kolo – dopravní prostředek

Kolo – dopravní prostředek Vzdálený horizont je najednou na dosah na rychlých kolech bicyklu. Kolo se poprvé stalo populární v 19. století, století, kdy začal závod v rychlosti, bouřlivé éře nových netušených rozrůstajících se možností. Funguje bez motoru, nechutných...
Kouř/ dým

Kouř/ dým

Kouř/ dým – Cooperová Sloup kouře stoupající z otvoru ve střeše chrámu, z domu nebo z centrálního otvoru týpí nebo jurty je axis mundi, úniková cesta z času a prostoru do věčnosti a neomezenosti; kouř je vymezen časově i prostorově, je spojením ohně a vzduchu;...