Kouř/ dým – Cooperová

Sloup kouře stoupající z otvoru ve střeše chrámu, z domu nebo z centrálního otvoru týpí nebo jurty je axis mundi, úniková cesta z času a prostoru do věčnosti a neomezenosti; kouř je vymezen časově i prostorově, je spojením ohně a vzduchu; představuje rovněž stoupající modlitbu, prosbu k božstvu o jeho přítomnost; může také ztělesňovat stoupající duši, očištěnou ohněm. V křesťanství kouř znamená krátkost života a nicotnost světské slávy, zlosti nebo hněvu.

Zdroj: J.C. Cooperová – Ilustrovaná Encyklopedie tradičních symbolů

Kouř – Cirlot

Protiklad bahna, protože bahno kombinuje živly země a vody, zatímco kouř koresponduje se vzduchem a ohněm. Existují folklórní tradice které kouři připisují prospěšnou moc. Kouř prý má magickou schopnost zahnat neštěstí, které sužuje lidi, zvířata i rostliny. Na druhé straně sloupec kouře je symbolem protikladu údolí – hory, čímž je míňen vztah mezi zemí a nebem, a ukazuje cestu ke spasení skrze oheň. Podle alchymisty Gebera, symbolizuje kouř duši opouštějící tělo.

Zdroj: Přeloženo z: J.E. Cirlot – A Dictionary of Symbols