Otec

Slunce; duch; mužský princip; tradiční síly práva a řádu v protikladu k ženským a intuitivně instinktivním mocnostem. Bůh oblohy je otec všeho. V mýtu a legendě symbolizuje postava otce tělesnou, duševní i duchovní svrchovanost. Praotec Čas, ztotožňovaný s bohem zemědělství Kronem/ Saturnem, drží v ruce kosu či srp. Jeho atributem jsou též přesýpací hodiny.

zdroj: J.C. Cooperová – Encyklopedie tradičních symbolů