Klíč

Klíč

Když Ježíš věděl, že brzy zemře předává svému učedníkovi Petrovi „klíče o Království nebeského“ (Matouš 16:19). V Peruginově velkolepém ztvárnění, Petrův výraz a velikost klíče, který svírá na hrudi sděluje váhu tohoto symbolického předání: blížící se smrt jeho mistra...
Kolo – dopravní prostředek

Kolo – dopravní prostředek

Kolo – dopravní prostředek Vzdálený horizont je najednou na dosah na rychlých kolech bicyklu. Kolo se poprvé stalo populární v 19. století, století, kdy začal závod v rychlosti, bouřlivé éře nových netušených rozrůstajících se možností. Funguje bez motoru, nechutných...
Kouř/ dým

Kouř/ dým

Kouř/ dým – Cooperová Sloup kouře stoupající z otvoru ve střeše chrámu, z domu nebo z centrálního otvoru týpí nebo jurty je axis mundi, úniková cesta z času a prostoru do věčnosti a neomezenosti; kouř je vymezen časově i prostorově, je spojením ohně a vzduchu;...