Otec

Otec – Slunce; duch; mužský princip; tradiční síly práva a řádu v protikladu k ženským a intuitivně instinktivním mocnostem. Bůh oblohy je otec všeho. V mýtu a legendě symbolizuje postava otce tělesnou, duševní i duchovní svrchovanost. Praotec Čas, ztotožňovaný...