Zloděj/ lupič

Zloděj/ lupič

Zlodějové a lupiči jsou psanci a kořistníci a připomínají nám lehkorukost nebo mnohem hrubější násilí prostřednictvím kterého nám může být sebrány vaše materiální nebo duchovní cennosti. Ztělesňují ty autonomní, ničivé síly, které „rozbijí a vstoupí“ když si...

Zuby

sebevyjádření – zuby hrajou obrovskou roli při artikulaci (názorů), stanovení hranic (vycenit na někoho zuby a třeba zavrčet) něco přežvýkat, skousnout, zpracovat energii určitého druhu před jejím převedením na jiný druh energie příjem finanční – viz....