třída s dětmi, které se tváří znuděně
Škola

Napětí mezi z vnějšku uvaleným, kolektivní očekávání a rozmary individuality. Školní třída nás může strašit ve snech. Není mnoho míst spojených s lidskou zkušeností, které vyvolávají stejný chaos pocitů, vzpomínek, pochval a nadávek než je škola, protože je s ní spojená velká část naší identity. Škola evokuje ceněnou příležitost se učit, stejně jako svobodu, společenský význam a tvůrčí potenciál.

Z latinských a řeckých kořenů slovo škola původně znamenalo „volný čas“ na diskuzi, disputaci nebo lekci a jako řecké slovo „gymnasium“ jehož význam byl trénink a cvičení těla, přispíval tento “volný čas” k formování ctnostného života. Přesto škola také obnáší celé spektrum nedobrovolných „lekcí“ o autoritě, struktuře, agresi, soutěživosti, úspěchu, sebeobrazu a sebeúctě.

Jsou takoví, kterým je nebo bylo čas od času znemožněno navštěvovat školu – ženy, otroci, etnické menšiny a chudí – ,což jim v rámci společnosti připisuje podřadný společenský status. Romány, autobiografie a novinové články spojují školu nejen s plodnou výměnou myšlenek, ale také s vytvářením obětních beránků, sexuálními delikty, rasizmem, sexizmem a náhodným násilím.

Psyché využívá rezonanci školy. Když sníme ocitáme se zpět na základní škole, trpíme úzkostí kvůli nedokončenému domácímu úkolu nebo blížící se zkoušce, touláme se neznámými chodbami a třídami. Nebo na opačném pólu, jsme vyučování duchy ctihodných mistrů, získáváme akademické vavříny, nebo přemáháme třídního tyrana. Takové subliminální návraty a regrese osvětlují body vývojového uvěznění, které nyní mají potenciál k pohybu, nebo staré nevyřešené konflikty identity, které se manifestují v nových převlecích. Odhalují hodnotu našeho hledání nových chodeb bádání (dotazování) pro nezbytné rozšiřování vnitřních a vnějších světů. Přivádějí nás k uvědomění si „neúplnosti“ našeho sebepoznání, která může vyžadovat období vnitřní výuky na mnohdy bolestivě základní úrovni. Symbolicky, škola vyjadřuje mnoho věcí ohledně našeho vztahu k učení a také jak vědomosti všech druhů mohou podporovat integritu a jak integritu můžou narušit.

 

Přeloženo z: The Book of Symbols – Reflections on Archetypal Images