Klíč

Klíč

Když Ježíš věděl, že brzy zemře předává svému učedníkovi Petrovi „klíče o Království nebeského“ (Matouš 16:19). V Peruginově velkolepém ztvárnění, Petrův výraz a velikost klíče, který svírá na hrudi sděluje váhu tohoto symbolického předání: blížící se smrt jeho mistra...