Zuby

sebevyjádření – zuby hrajou obrovskou roli při artikulaci (názorů), stanovení hranic (vycenit na někoho zuby a třeba zavrčet) něco přežvýkat, skousnout, zpracovat energii určitého druhu před jejím převedením na jiný druh energie příjem finanční – viz....