• sebevyjádření – zuby hrajou obrovskou roli při artikulaci (názorů), stanovení hranic (vycenit na někoho zuby a třeba zavrčet)
  • něco přežvýkat, skousnout, zpracovat energii určitého druhu před jejím převedením na jiný druh energie
  • příjem finanční – viz. Problém se zuby
  • Je nějaká situace, kdy už fakt není možné držet jazyk za zuby?
  • vypadnutí zubu – přechod na dospělejší úroveň (dětem vypadávají mléčné zuby)
  • Artemidóros z Efezu píše: “Nejlepší je pak pro nemocné ztratit všechny zuby.
    • Logika tady spočívá v tom, že “..nikdo z nebožtíků zuby neztrácí a co nepřísluší mrtvým, je pro nemocné spásonosné.” – Snář, kniha I, 31
Sny ve kterých se tento symbol vyskytuje:

Problém se zuby